AGAPE BORÅS

Borås kommun sluter nu ett för staden unikt avtal – ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) med ett flertal lokala organisationer som gått samman för att stoppa omflyttningarna så ungdomarna får ha kvar sin skola, kompisar, vuxen-nätverk och tryggheten här i Borås. Idéburna går ihop för ungdomarna! Just nu finns det många ungdomar i Borås som hellre bor på gatan än att de förlorar sin skolplats. Vi bildar Agape Borås och ingår IOP med Borås stad.

VÄGLEDNING ASYL

En vägledning i den snåriga asylprocessen.