AGAPE BORÅS

Borås kommun sluter nu ett för staden unikt avtal – ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) med ett flertal lokala organisationer  som gått samman för att stoppa omflyttningarna så ungdomarna får ha kvar sin skola, kompisar, vuxen-nätverk och tryggheten här i Borås.

Idéburna går ihop för ungdomarna!

Just nu finns det många ungdomar i Borås som hellre bor på gatan än att de förlorar sin skolplats. Vi bildar Agape Borås och ingår IOP med Borås stad.

VÄRDFAMILJER

Du som har ett rum ledigt I din bostad/tomt där en ungdom kan bo.

Faddrar & Volontärer

Du som har tid över för kontakt och stöd till en enskild ungdom eller leda aktiviteter för en grupp ungdomar.

månadsgivare

Bankgiro: 415-3623
SWISH: 123 212 61 91
Mottagarnamn: Familjehem

VÄGLEDNING ASYL

VÄGLEDNING ASYL

En vägledning i den snåriga asylprocessen.