Ung arbetskraft

Idéburna går samman för ungdomarna i Borås

Ung Arbetskraft

Vill du kombinera samhällsnytta med affärsnytta för ditt företag? Söker du motiverad ung arbetskraft?

Vill du kombinera samhällsnytta med affärsnytta för ditt företag? Agape Borås möter ungdomar i Borås som har fått uppehålls- tillstånd på nya gymnasielagen och nu läser olika gymnasiepro- gram. Vi söker kontakt med företag för matchning av praktikplatser, timanställningar under utbildning samt jobb som möter gymna- sielagens krav efter avslutad utbildning. Kom med i vårt nätverk- Win-Win för alla!

Praktikplats

På de flesta utbildningarna ingår praktik. Många gör minst 8 veckors sammanhängande - praktik men det finns även möjlighet till utökad praktik i dialog mellan skolan och företag

Timanställning

Ungdomarna är motiverade för att lära sig så mycket som möjligt under sin studietid och en timanställning hos er skapar både arbetskraft och möjlighet till fördjupa sina kunskaper och få goda referenser. 

Jobb efter avslutad utbildning

Efter utbildningen måste ungdomarna få anställning om minst 2år inom 6 månader från avslutad utbildning. Har ditt företag jobb men svårt att ge ett två-årigt kontrakt kan vi erbjuda lösning för detta genom utlåning/ bemanning.

Nätverka med Agape Borås!

För ungdomarna är alla kontakter med arbetsmarknaden viktig. Har du råd, tips eller nätverk att dela med dig av så vill vi på Agape Borås gärna komma i kontakt med dig! Vi kommer gärna ut och besöker ditt företag för att samtala om hur vi kan matcha era behov mot ungdomarnas kompetens och arbetskraft! Hoppas att vi hörs!

 

Ung Agape Borås
Att. Borås Rödakorskrets Salängsgatan 7A
504 56 Borås Kontakt
Tel: +46720067149
Email: Agapeboras@gmail.com
Hemsida: https://www.agapeboras.se

För de unga som har fått tillfälliga uppehållstillstånd genom nya Gymnasielagen så gäller att hitta varaktigt arbete inom 6 månader från examen, annars riskerar man utvisning.

För att få permanent uppehållstillstånd som anställd krävs att:

  • du har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt den tillfälliga lagen
  • du har tillräckligt stor inkomst för att försörja dig själv (du kan räkna samman inkomsten från flera anställningar och/eller eget företag)
  • dina anställningsvillkor är minst i nivå med svenska kollektivavtal eller vad som är brukligt inom yrket eller branschen (i anställningsvillkoren ingår förutom lön även försäkringar)
  • du har fast anställning eller avtal om minst två års anställning från den dagen migrationsverket tar beslut.
  • din arbetsgivare har anmält till Skatteverket att du arbetar där
  • du kan visa särskild licens, legitimation eller tillstånd för att få utöva ditt yrke om yrket kräver det
  • om du är under 25 år ska du visa att du har fullföljt en utbildning på gymnasial nivå eller en motsvarande utländsk utbildning
  • din anställning inte är subventionerad med någon form av statligt bidrag, till exempel introduktionsjobb.

https://www.migrationsverket.se/forlanga-asyl 2020-10-09

 

 

Besök oss på Facebook: AgapeBoras