Om oss

Idéburna går samman för ungdomarna i Borås

Idéburna går ihop för ungdomarna!

Agape Borås startade som ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) mellan Borås kommun och ett flertal lokala organisationer.

Syftet var att stoppa omflyttningarna så ungdomarna fick ha kvar sin skola, kompisar, vuxennätverk och tryggheten här i Borås. Att tillsammans stötta ungdomarna att få stanna i Borås och få gå klart sina utbildningar, och att vara ett stöd under asylprocessen. Detta samarbete har pågått mellan 2017- 2020. 

Idag ser läget annorlunda ut, många har fått sina beslut och därmed kunnat skaffa ett eget boende, och fortsätter med sina studier och arbete i den fortsatta processen.

Målet för Agape var att skapa en trygg tillvaro, hitta boendelösningar och möjliggöra för ungdomarna att gå kvar i skolorna i Borås. Detta har vi tillsammans lyckats göra väldigt bra.

Utöver det har vi haft en sjukvårdsgrupp som funnits tillgänglig för ungdomarna och gjort ett fint arbete. Vi har haft en krisgrupp som har haft ansvar för psykisk ohälsa som har varit ett stort stöd i svåra stunder. Vi har haft en omfattande läxgrupp som kämpat och arbetat på genom åren. Vi har haft olika aktiviteter, bland annat sommaraktiviteter under lovet. Vi har varit måna om att ungdomarna ska ha en hälsosam vardag och ungdomarna har haft tillgång till bland annat gymkort eller andra insatser för gynnad hälsa.

Det har varit en bredd av kompetens och många olika ingångspunkter, men alla med ungdomarnas bästa i sikte.  Vi har varit många som samarbetar och detta är vår styrka, men det har ibland varit svårt då det finns många starka viljor och olika arbetssätt och vi har dragit många lärdomar av detta.

I april 2020 så ombildades Agape Borås!

Tack till Borås stad, alla medverkande organisationer och alla andra medverkande för ett fint samarbete.

Då behovet har ändrats och ser annorlunda ut så kommer också vårt arbete att göra det.

De få personer som är kvar i våra boendelösningar kommer Agape Borås fortsätta att stötta i den formen.

Allt annat arbete ligger Ung Agape Borås och mötesplatsen.